Sistem Permohonan Nombor Pengelasan Bahan Terbitan KKM

Borang Pendaftaran Pengguna

Hanya e-mel @moh.gov.my / @crc.moh.gov.my / @nci.gov.my sahaja diterima
Hubungi pentadbir jika institusi tiada dalam senarai
Kata laluan sekurang-kurangnya 8 aksara dan hendaklah mengandungi huruf besar, huruf kecil, nombor, dan simbol

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami:

Alamat

Pusat Penyerahan Terbitan Bahan Kementerian Kesihatan Malaysia, Perpustakaan NIH

Institut Kesihatan Negara, Setia Alam

E-mel

idepository@moh.gov.my
 
 

Telefon

Norazlina binti Zainudin (03-33628479)
Shafiq S. Baharuddin (03-33628476)
Vivien Emmon Anak Michael (03-33628474)